Anasayfa Homepage Heim  
 

 
 
 
 
 

 

 

SOSYAL BELEDİYECİLİK AR-GE MERKEZİ

 

MODERN BELEDİYECİLİK EĞİTİM- DANIŞMANLIK ve İNOVASAYON EĞİTİM PROGRAMI

Vizyoner Liderlik: Liderlik Beceri, Bireysel Ve Kurumsal Temsil Profili Gelişimi.

Modern Kent Yönetimi

Vizyoner Liderin Kent Aktörleri Yönetim STRATEJİLERİ

Lider Yönetimin Kanaat Önderlerini Ortak Akılda Buluşturma Becerisi

Yerel Yönetimlerde Yönetişim YAKLAŞIMI

Birim İzleme Aygıtı

Kentli Memnuniyeti Garantisi -Yeniden Hizmet Fırsatı!

Çalışan Kalifikasyon Gelişimi

Çalışan Memnuniyeti

Kent Akademisi-Gelecek Atölyesi - Kentsel Fikir Atölyesi- Geleceğin Kent Silueti Ne Olacak?

Kentsel Yenilik Yönetimi

Kent Nabzını Tutma

Sorun Öngörme

Çözüm Tasarlama Vizyonu

Stratejik Karar Oluşturma Süreci

Üretken Belediye

Kamuoyu Yönetimi-Kamuoyu Oluşturma Stratejisi

Medya Planlama

Beklentiler Ve Yönlendirme Becerileri

Kent Geleceğini Hazırlamak- Kent Gelişimi

Biyo Kent

Marka Kent Nedir?

Kentsel Dönüşüm Vizyon Ve Stratejisi

Sorunsuz Altyapı

Fırsatlar Şehri Olmak

Planlı Kent Vizyonu

Kent Mobilyalarında Yeni Yaklaşım

İmar Anlayışında Zihni Değişim

Sosyal Kent Ve Estetik

Tarih Ve Kültür Mirası Yönetimi

Doğal Kaynakların Stratejik Yönetimi

Kent Ve Ulaşım

Sosyal Belediyecilikle İlgili özel Projeler ve Politikalar (Özürlü, Çocuk, Yaşlı)

Kent Kültür Sanat Zenginliğinin Keşfi Ve Yönetimi

Kentli Profilinin Geliştirilmesi – Kent Yaşamına Uyumlaştırma Stratejileri

Beşeri Sermayenin ( Kent İnsanı ) Eğitimi Ve Stratejik Sevki

Yerel Zenginliklerin Keşfi

Yerel Zenginliklerin Kullanılabilir Kılınması

Öncül Sorun Tespiti

Kriz Yönetimi

Afet Yönetimi

Stratejik Plan

Doğal Alanlar Yönetimi

Çöple Mücadele –Çevre Dostu Yaklaşımlar

İçme Suyu

Ekoturizm

Sağlıklı Beslenme

Sportmen Şehir

Enerji Ve Su Tasarrufu

Biyolojik çeşitliliğin korunması

Sokak hayvanları sorununa yeni yaklaşımlar