Anasayfa Homepage Heim  
 

 
 
 
 
 

 

 

DEZAVANTAJLI SOSYAL GRUPLAR AR-GE MERKEZİ

 

Çalışma Alanları:

·         Sosyal gerontoloji ve geragoji (yaşlılar) alanında araştırmalar yapmak

·         Özürlüler ve sosyal içerme alanında araştırmalar yapmak ve politikalar üretmek

·         Şiddet gören ve gösterenlerin sosyal ve manevî rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yapmak

·         Romanlar ve sosyal içermeye dönük program ve projeler hazırlamak

·         Hayat kadınları ve sosyal içermeye dönük program ve projeler hazırlamak

·         Yoksul aileler ve sosyal içermeye dönük program ve projeler hazırlamak

·         İlgili Bakanlıklar ve özellikle Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek