Anasayfa Homepage Heim  
 

 
 
 
 
 

 

 

SOSYAL VE MANEVÎ BİLİMLER AR-GE MERKEZİ

 

Çalışma Alanları:

·         Sosyal İlahiyat (Manevî Sosyal Hizmetler) mesleğini oluşturmak ve geliştirmek

·         Sosyal ve manevî pedagoji yöntemlerini bir bütünlük içinde geliştirmek

·         Sosyal ve manevi tıp alanında araştırmalar yapmak

·         Tıbb-ı nebevî biliminin günümüze bakan yönleriyle araştırmak

·         Sosyal ve manevî bilimlere meraklı araştırmacılar yetiştirmek

·         Dinler ve kültürler arası ortak bilimsel çalışmalar yapmak

·         İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet ile işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek