Anasayfa Homepage Heim  
 

 
 
 
 
 

 

 

25 MAYIS 2012

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalıştayı Düzenledi

 

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından koordine edilen "Bingöl Sosyal Hizmet Çalıştayı" yapıldı.

Çalıştayda; "Sosyal Hizmete Genel Bir Bakış ve Bingöl'de Yaşlılar ve Bakıma Muhtaç Kişiler, Engelliler, Kadınlar ve Çocuklar, Yoksullar ve Bunlara Yapılan Sosyal Yardımlar" konuları ele alındı. Ele alınan başlıklarda Bingöl'ün sosyal durumu analiz edilerek, yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.

Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından koordine edilen ve katılımcı olarak Bingöl Valiliği, Bingöl Belediyesi, Emniyet İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü'nün katıldığı "Bingöl Sosyal Hizmet Çalıştayı" sabah saat 09.00'da Bingöl Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda başladı.

Çalıştaya; Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Abay, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Seyyar, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Aytaç, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zahir Kızmaz, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi M.Cengiz Yıldız, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Karaca, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı, Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim Beki, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katılımcı sıfatıyla katıldı.

Bingöl Sosyal Hizmet Çalıştayı Koordinatörü ve Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdulhakim Beki yaptığı açılış konuşmasında çalıştayın amacına değinerek: "Bu çalıştay, Bingöl'de sosyal hizmet çalışmalarının masaya yatırılması ve bu çerçevede, sosyal hizmet adına yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve konularla ilgili önerilerin ortaya konması amaçlı bir çalışma olacaktır. İlimizdeki engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç, yetim ve öksüz, korunmaya muhtaç çocuklar gibi dezavantajlı kesimlerin durumlarının ortaya konabilecek önerilerle iyileştirilmesi, sosyal sorumluluğumuzun da bir parçası olarak değerlendirdiğimiz için bu çalışmaya ayrı bir önem verdik" dedi.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yazıcı ise yaptığı konuşmada, Sosyal Hizmet Bölümü'nün 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci almaya başlayacağını belirterek; "Türkiye'de birkaç üniversitede bulunan, bölgemizdeki üniversitelerde ise sadece Bingöl Üniversitesi'nde bulunan bölümümüze büyük bir ilginin olacağını bekliyoruz. Sosyal Hizmet Bölümü mezunları, kamu ve özel sektörde kolayca iş bulmaktadırlar. Bu bölümden mezun olacak öğrencilerin sabırlı, merhametli, iç disipline sahip, insanları seven, yardımsever olmak özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Baydaş ise yaptığı konuşmada Bingöl Üniversitesi'nin hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek; "Bingöl Üniversitesi hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen bir üniversitedir. Bu büyüme ve gelişmişliğe paralel olarak sosyal alanlarda da çalışmalar yapmamız lazım. Yaşlıların, engellilerin, kadın ve çocukların sorunlarının tartışılması ve bu sorunlara dair çözüm önerilerinin ortaya çıkarılması için üniversitemizin koordinatörlüğünde bir çalıştay hazırlanıyor. Bu çalıştay ile Bingöl'ün sosyal alanlardaki yapısı ve mevcut durumu da ortaya çıkartılacaktır" şeklinde konuştu.

Çalıştay ve Bingöl hakkındaki duygu ve düşüncelerini dile getiren Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Abay; "Bingöl Üniversitesi kendi kampüsünde eğitim veriyor. Bu çok önemli bir gelişmedir. Öğretim üyeleriniz sayısı ve öğrenci sayınız da çok yüksek. Bunlar da gayet iyi gelişmelerdir. Üniversitenizde övünebilirsiniz. Eğer Doğu'daki üniversitelere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyorsa, o da yapılmalıdır. Ancak şu bir gerçek ki biz biriz, beraberiz ve birdeniz" dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'ndaki açılış konuşmalarının ardından, akademisyenlerden ve Bingöl'deki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet çalıştay için çalışmalarına başladı.

Toplam dört oturumun yapıldığı çalıştayda; "Sosyal Hizmete Genel Bir Bakış ve Bingöl'de Yaşlılar ve Bakıma Muhtaç Kişiler, Engelliler, Kadınlar ve Çocuklar, Yoksullar ve Bunlara Yapılan Sosyal Yardımlar" konuları ele alındı. Ele alınan başlıklarda Bingöl'ün sosyal durumu analiz edilerek, yapılması gereken çalışmalar üzerinde duruldu.

Bingöl Sosyal Hizmet Çalıştayı, Sosyal Hizmetlerin Yapılandırılması ve Genel Değerlendirme isimli son oturumda Prof. Dr. Ali Seyyar, özürlü dostu bir kentin oluşturulması yönünde atılması gereken adımları şu şekilde sıraladı: “Bingöl Üniversitesi çatısı altında özürlü öğrencilerin özel ihtiyaçlarını karşılayacak bir birimin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca Rektörlüğe bağlı Engelliler Araştırma Merkezi kurulmalı ve özürlülerle ilgili geniş bir bilgi bankası oluşturulmalıdır. Bu merkez Bingöl’de yaşayan özürlülere dönük sosyal projeler geliştirme noktasında öncü konumunda olmalıdır. Bingöl Belediyesi de en kısa zamanda Özürlüler Koordinasyon Merkezi tesis etmeli ve özürlülerin hakları noktasında rehberlik, danışmanlık ve koordinasyon görevleri üstlenmelidir. Fiziki ve mimari engellerin ortadan kaldırılması açısından belediye erişebilirlik ve ulaşılabilirlik açısından çalışmalarını hızlandırmalıdır. Özürlüler tarafından kurulan sivil toplum örgütleri ise güçlendirilmeli ve sosyal projelerin ortakları olmalıdır. “

 

Foto: Çalıştay öncesi Bingöl’e gelen Prof. Dr. Ali Seyyar, Prof. Dr. Ali Rıza Abay ve Prof. Dr. İlhan Tomanbay,
Bingöl Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdülhakim Beki tarafından karşılandı.

 

Foto: (soldan sağa) Prof. Dr. Ali Seyyar, Prof. Dr. İlhan Tomanbay, Prof. Dr. Ali Rıza Abay